PRODUKTY

Drcené kamenivo
Lomový kámen
Skrývkový materiál
Prodej písku

SLUŽBY

Trhací práce
Ohňostroje
Poradenství v oblasti
povrchové těžby
Závodní lomu
Bezpečnostní technik
Zemní a bourací práce

MECHANIZACE

Plazové rypadlo
příslušenství a obsluha


ÚVOD

Vítáme Vás na stránkách společnosti Madest, s.r.o.
Jsme dynamicky se rozvíjející společnost se zaměřením na těžbu, zpracování kamene a prodej drceného kameniva,
poskytování služeb v oblasti zemních a bouracích prací za použití vlastní mechanizace.

Nedílnou součástí naší společnosti je poradenská, projektová a inženýrská činnost související s hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem, BOZP a PO, poskytování komplexních služeb v oblasti trhacích prací se specializací na povrchovou těžbu, stavební práce a destrukce.


e-mail: text: